Hva er skytjenester?

 i blogg, Skyløsninger

Ifølge wikipedia er skytjenester følgende:

Nettskyen eller bare skyen (fra engelsk cloud computing) er en betegnelse for alt fra dataprosessering og datalagring til programvare på tjenere («servere») i eksterne tjenerparker tilknyttet internett, også kjent som skytjenester.

Dette er en veldig forenklet beskrivelse og jeg opplever daglig veldig mange misforståelser i forhold til begrepene og forståelsen av hva skytjenester er som jeg vil belyse i denne artikkelen.

Konsept og varianter

Tjenerparkene i nettskyen er laget for dynamisk skalering ved kapasitetsbehov og brukeren betaler vanligvis for faktisk bruk. Amazon, Google og Microsoft tilbyr for eksempel tjenerkapasitet i nettskyen på timesbasis.

Selv om det er utstrakt skepsis mot å flytte virksomhetskritiske bedriftstjenere ut til en ekstern leverandør i nettskyen, forventes det at nettskyen vil påvirke både IT-bransjen og bruken av IT i stor grad i tiden fremover ettersom den gir en lovende kombinasjon av kostnadseffektivitet og fleksibilitet. Istedenfor å måtte kjøpe maskinutstyr selv, kan bedrifter leie kapasitet ved behov.

3 leveransemodeller
Dagens skytjenester kan deles opp I 3 ulike leveransemodeller:

 • Privat sky
  Dette er skytjenester som kjører i de ulike leverandørenes datasenter. I en privat sky er det normalt dedikerte løsninger skreddersydd for hver kunde som gir full fleksibilitet.
  Technet leverer privat sky fra selskapets datasenter i Larvik.
  Fordelene med private skyer:

  • Større fleksibilitet – organisasjonen din kan tilpasse skymiljøet for å møte spesifikke forretningsbehov.
  • Forbedret sikkerhet – ressurser deles ikke med andre, så høyre nivåer for kontroll og sikkerhet er mulig.
  • Høy skalerbarhet – private skyer kan fremdeles tilby skalerbarheten og effektiviteten til en offentlig sky.
 • Offentlig sky
  Offentlig skyer er gigantiske datasenter der det leveres hyllevare løsninger og kundene deler ressurser med andre kunder for å oppnå stordriftsfordeler. Offentlige skydistribusjoner brukes ofte for å levere nettbasert e-post, nettbaserte kontorprogrammer. Microsoft, Amazon og Google er eksempler på leverandører av offentlige skytjenester.

Fordeler ved offentlige skyer:

 • Lavere kostnad – Stordriftsfordeler gir lavere kostnader
 • Ingen vedlikehold – tjenesteleverandøren står for vedlikeholdet.
 • Nærmest ubegrenset skalerbarhet – ressurser ved behov er tilgjengelige for å møte dine forretningskrav.
 • Hybrid sky
  Hybride skyer kalles ofte «det beste av begge verdener», de kombinerer private skyer, med offentlige skyer slik at organisasjoner kan benytte seg av fordelene ved begge. I en hybrid sky kan data og programmer flyttes mellom private og offentlige skyer for større fleksibilitet og flere distribusjonsalternativer.
  Technet leverer stadig mer hybride skyløsninger for å optimalisere og kostnads effektivisere løsningene for kundene.
  Fordeler ved hybride skyer:

  • Kontroll – organisasjonen din kan opprettholde en privat sky for fagsystemer og sensitive ressurser.
  • Fleksibilitet – du kan benytte deg av ekstra ressurser i den offentlige skyen når du trenger dem.
  • Kostnadseffektivitet – med muligheten til å skalere til den offentlige skyen, betaler du for ekstra databehandlingskrefter bare når de behøves.

3 Tjenestemodeller

Tjenestene som leveres som skytjenester kan grovt deles inn i 3 kategorier:

 • Software as a service (SaaS)
  Tradisjonelt har man kjøpt programvare, mottatt en lisens og kjørt programvaren on premise. Deretter har man betalt 20% av kjøpesum i årlig vedlikeholdskostnad for å få rett til å oppgradere programvare til siste versjon.
  Med Saas betaler man en abonnement pris pr.bruker pr.mnd. for å benytte programvaren, programvaren ligger installert i leverandørens datasenter og leveres som en skytjeneste. Dette er fremtidens applikasjonsleveranse og alle programleverandørene jobber i dag med å komme hit.
 • Platform as a service (PaaS)
  Da kjører all datarom infrastruktur i en skytjeneste. Det leveres også i en slik løsning all programvare kunde har behov for og leverandør supporterer og drifter også hele løsningen for kunden. Tradisjonelt har man tidligere kalt denne type leveranser ASP (application service provider).
 • Infrastructure as a service (IaaS)

 

Betalingsmodeller

 • Prosessortid (time)
 • Datalagring (GB/måned)
 • Båndbredde (GB/måned)
 • Per utført tjeneste som f.eks. forsendelse av faktura hos SendRegning.no
 • Per reklameeksponering (annonsører betaler for bruken av tjenesten, f.eks. via Google Adwords)
 • Pris pr.mnd. pr bruker
 • Pris pr. server pr.mnd

 

 

Markedsutvikling.

Markedsundersøkelseselskapet IDC har estimert at verden vil produsere 180 zettabyte (ZB) i 2025, opp fra om lag 10 ZB i 2015 og 44 ZB i 2020. Både private og offentlige virksomheter har i økende grad sett behov for alternativer til å selv investere i, og vedlikeholde, egne databehandlings- og lagringsbehov for denne enorme mengden data. Dette gir fleksibilitet og stordriftsfordeler, og har samtidig bidratt til vekst innenfor markedet for lagring og behandling av data.

Ifølge IT-selskapet Cisco vil antallet store («hyperscale») datasentre globalt øke fra 259 i 2015 til 485 i 2020, og store datasentre vil stå for 53 pst. av all datatrafikk i datasentre i løpet av 2020. Det globale markedet for skytjenester vokste med 18 pst. i 2017, fra 209 milliarder USD i 2016 til 247 milliarder USD i 2017. Estimert marked i 2020 er 383 milliarder USD, en økning på 55 prosent fra 2017. Vi ser en liknende utvikling i Norge, der stadig flere foretak bruker skytjenester. Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) kjøpte 48 prosent av foretak med minst 10 ansatte skytjenester i 2019. Dette er en økning fra 40 prosent i 2018 og 29 prosent i 2017. Statlige virksomheter bruker skytjenester mer enn næringslivet, og store foretak bruker skytjenester i større grad enn mindre foretak.

Hvilken skytjeneste skal du velge?

Det er ikke noe tvil om hvilken retning vi beveger oss, alt vil ligge i skyen i fremtiden.
Skyen er kommet for å bli.

Det er som det også fremgår av denne artikkelen blitt kompleks og ikke lett for ikke IT kyndige å beslutte hva man skal velge, dette gjør kjøpsprosessen vanskeligere enn tidligere fordi det er så mange valg alternativer og ikke enkelt å vite hva som er det rette for din virksomhet.

Vi i Technet har utviklet og levert skytjenester i 20 år nå og i våre portefølje har vi alle tjenste og leveransemodellene tilgjengelig.
Det som er viktig er å se på hvilke behov virksomhetene har og skreddersy løsningen til virksomheten. Skyen gir alle virksomheter uendelige muligheter til å bedre produktivitet og skape nye forretningsmuligheter. Det er bare å ta i bruk teknologien og trenger du hjelp på veien vet du hvor du finner oss.

 

Recent Posts

Leave a Comment