7 steg til effektiv vellykket implementering av Servicedesk

Avdelingsleder Gunn Garvik gir deg gode tips om implementering av helpdesk

Av Gunn Garvik, avdelingsleder TMS servicedesk

Etter mange års erfaringer med implementering av TMS servicedesk, vil jeg komme med noen betraktninger nå det gjelder innføring av servicedesk i organisasjonen.

Mine opplevelser er at enkelte avdelinger vegrer seg for å ta i bruk et system som gir bedre oversikt over alle henvendelser.

Ofte er det tilfeldig hvem som får en rask oppfølging av en henvendelse. Vi mennesker er forskjellig og mange har egne måter å behandle en sak på. Den kunden som dukker opp i døra eller spør deg i kantina får ofte raskere løst sin henvendelse. Slik er det bare.

Med et henvendelses system kan man klassifisere, kategorisere og prioritere sakene som kommer inn, slik at hver enkelt kunde får en mer riktig behandling i forhold til type henvendelse. Dette gir bedre oversikt over alle typer henvendelser og ikke minst men viktigst fornøyde kunder.

Det er ofte vanskelig å velge et system som passer for bedriftens It avdeling, HR, Kommunikasjon, transport, Resepsjon osv.  Noen vegrer seg fordi innføringen av et nytt system tar lang tid med bygging av arbeidsprosesser, opplæring samtidig blir det kostbart når implementering tar lang tid.

Under finner du 7 steg for en vellykket implementering som effektiviserer implementeringen.

  1. Velg et system som passer organisasjonen, er fleksibelt og kan utvides med flere avdelinger.
  2. Velg et system som er har mest mulig automatiserte arbeidsprosesser, dette vil gi en raskere implementasjon i avdelingen.
  3. Utarbeid en god prosjektplan med frister for milepæler med fastsatte datoer, som avdelingen har blitt enig om før oppstart, hvor det ikke er rom for utsettelser.
  4. Start med å sette opp single signon for saksbehandlerne og automatisk registrering av saker til dispatcher eller team.
  5. Ta små skritt innenfor ITIL rammeverket i starten. Ta i bruk klassifisering av saker som, hendelse, tjeneste og tilgang
  6. Utarbeid en Servicehåndbok sammen med dine saksbehandlere på avdelingen hvor saksbehandlerne er enig om hvordan arbeidsmetodikken for saksbehandling skal være i systemet.
  7. Kjør en akseptansetest av systemet, og en kunnskapstest hos den enkelte saksbehandler før oppstart.

Lykke til med innføring av servicedesk.