Hvordan bruke IT til å skape lønnsomhet?

Roy-Thomas Johannessen Technet AS

Av Roy-Thomas Johannessen. Artikkelforfatteren er daglig leder i Technet AS i Larvik.

Når jeg spør ledere for virksomheter om IT er viktig for deres virksomhet?
Svarer samtlige at IT er virksomhetskritisk for deres virksomhet.

Allikevel opplever jeg at svært få virksomheter tar dette på alvor og håndterer IT som virksomhetskritisk. De aller fleste anser IT som en stor kostnadspost som de ønsker skal være lavest mulig.

Mange av dere som leser dette tenker sikkert nå, at jeg som leder av et IT selskap selvfølgelig ønsker at IT kostnaden skal være så høy som mulig. Men det medfører ikke riktighet, visjonen til Technet er å være store nok til å levere, små nok til å bry oss. Det innebærer at vi spiller på lag med kundene våre, og ønsker at kundene skal sette sammen løsningene på riktig måte som sikrer optimal produktivitet. Samtidig som vi skal være pådrivere for å hjelpe kundene til å utnytte teknologien for å skape nye forretningsmuligheter og nettopp her ligger det et voldsomt vekst potensial for de fleste virksomheter.

Tenk ut av boksen og bruk IT til å skape nye forretningsmuligheter, her mener jeg det ligger et voldsomt potensial som ikke blir utnyttet i de fleste virksomheter, fordi fokus er på kostnader i steder for å ha fokus på å gripe mulighetene og på å utnytte potensialet som ligger der.

Mange jeg snakker med synes dette høres spennende ut, men spør hvordan skal vi klare å finne disse mulighetene i vår virksomhet?

Skal man lykkes med dette må man begynne må å snu fokus fra kostnader til muligheter. Selvfølgelig må alle virksomheter ha fokus på kostnadene for å sikre bærekraftig økonomi og kostnadene må nødvendigvis ikke økes for å skape nye muligheter. Tvert imot, i mange tilfeller vil det redusere kostnader ved å tenke nytt.

Ved å koble forretnings og IT-strategien sammen vil man øke produktiviteten, skape nye forretningsmuligheter som skaper lønnsomhet.

Jeg har lyst til fortelle om et prosjekt som pågår i egen virksomhet, der vi tar egen medisin og gjør det samme som vi råder våre kunder til.

Technet har 2 forretningsområder IT-drift og System der vi utvikler og leverer servicemanagement systemet Technet More Service (TMS)

Technet har siden 2005 levert TMS i markedet som software as a service (SaaS) fra eget datasenter, som vi har solgt til en og en kunde i markedet. Tradisjonelt har det også vært omfattende å implementere denne type løsninger.

Å selge og levere løsningen på denne måten er ressurskrevende og tar tid. Vi har derfor sett på hvordan kan vi bruke IT på å effektivisere både leveranse og salg av produktet.

Vi har derfor definert en online versjon av løsningen som vi kaller TMS basis.

Vi har nå laget en mal tilpasset internasjonale rammeverk for definisjon av arbeidsflyt og arbeidsprosesser i løsningen. Slik at vi har fjernet tidkrevende implementasjonsprosesser.

Samtidig har vi automatisert alle de tekniske prosessene for å opprette en slik løsning.

Videre har vi utviklet en erfaringsdatabase med spørsmål og svar samt en chatbot som skal erstatte all personlig support i løsningen, dette gjør at vi er i stand til å supportere store volum med kunder uten at kapasitet på kundesupport er noe problem.

Vi skal nå bruke digitale markedsverktøy i stedet for tradisjonelle selgere til å markedsføre og selge løsningen via internett og sosiale medier. Dette gjør oss i stand til å distribuere løsningen internasjonalt utenfor egne landegrenser der vi i dag opererer. Det gir oss ubegrenset salgskapasitet i hele verden med det vekstpotensialet som ligger i en slik løsning.

Kunden kan kjøpe løsningen på internett, like enkelt som man i dag bestiller Netflix.

All håndtering av fakturering, innfordring, håndtering av lisenser og regnskapsmessig bokføring knyttet til denne løsningen er helautomatisert ved bruk av IT teknologi.

Skal vi slutte å selge TMS enterprise på tradisjonell måte med egne selgere? Svaret på det er nei. Våre selgere skal fortsatt selge TMS enterprise til store virksomheter, vi kan bruke teknologien fra prosjektet over til å strømlinje implementasjonen enda mer enn før. Samtidig så kan alle kunder som har tatt i bruk TMS basis konvertere til Enterprise dersom de ønsker personlig rådgivning og skreddersøm av løsningen.

Ved å utnytte teknologi på denne måten Technet har gjort i dette prosjektet, gjør dette et lite selskap i stand til å ta opp konkurransen med de store amerikanske ledende aktørene i dette markedet internasjonalt. Som potensielt kan gi en voldsom vekst for TMS som vil skape kraftig lønnsomhet for selskapet, uten at IT kostnadene på noen måte har økt.

Skal man finne disse mulighetene må man være i stand til å ha rett fokus på målet.

Ønsker dere bistand eller veiledning i en slik prosess er det bare å kontakte oss, vi deler gjerne både våre erfaringer fra tidligere prosjekter og kompetanse med dere, slik at dere kan øke produktiviteten og skape økt lønnsomhet. Vi kaller dette Productivity as a service.